Betalingsbetingelser

Netto pr 15 dager.

Leveringsbetingelser

Frakt og eventuell forsikring betales av kunden.

Returvilkår

Må avtales på forhånd.

Kjøpsvilkår

Kjøpslovens betingelser gjelder.

Bestilling fra sykehus, fengsler, instiusjoner etc.

De fleste større institusjoner har egen innkjøpsavdeling, ordrebemyndigelse og egne rutiner for bestilling av varer etc.

Bestillinger må kun foretas av avdelingsansvarlig eller annen bemyndiget person.

Dersom institusjonen har et system som krever bestillingsnr, ordrenr eller rekvisisjonsnummer så SKAL dette oppgis ved bestilling. Likeså må det oppgis om leveranse eller faktura skal merkes med disse nummer -eventuelt reistreres på annen måte (personnavn etc.)for å lette identifikasjon ved mottak.

Både fakturaadresse OG vareadresse må tydelig fremgå i bestillingen.

Sikker betaling

Under ditt besøk i vår nettbutikk vil du hele tiden surfe og bestillep rodukter med sikkerhets sertifikat (SSL) aktivert.